fbpx
לתרומה / Donate

לבקשת סיוע..

לבקשת סיוע מהעמותה יש לפנות אלינו באמצעות הטופס המקוון על ידי מילוי פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם.
יודגש כי פרטיכם האישיים הם לשימוש פנימי בלבד ואינם עוברים לשום גורם אחר.
אנו מחוייבים לשמור על צנעת הפרט וחסינות הלקוח.

1.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה לתנאים הבאים:

אנו מקבלים רק מקרים של דיני משפחה , ורק מקרים שלא טופלו ע"י עורך דין בעבר או בהווה.

פניות על נושאים שלא עונות על כללים אילו לא יזכו למענה כלל.

1.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה לתנאים הבאים:
אנו מקבלים רק מקרים של דיני משפחה ,
ורק מקרים שלא טופלו ע"י עורך דין בעבר או בהווה,
פניות על נושאים שלא עונות על כללים אילו לא יזכו למענה כלל.

2.

גובה ההנחה מאת העמותה הינו עד 50%
ובהתאם לנסיבות המקרה ובהתאם למצב הסוציו אקונומי של הפונה.

3.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה
לאישור הנהלת העמותה ועורכי הדין מטעמה,
כמו כן ידרש הפונה להגיע למשרד עורך הדין המטפל בתיק (אזור המרכז).

4.

כל מידע שגוי או לא נכון שימסר להלן,
במזיד או בשוגג, עשוי למנוע קבלת סיוע מהעמותה.

2.

גובה ההנחה מאת העמותה הינו עד 50% ובהתאם לנסיבות המקרה ובהתאם למצב הסוציו אקונומי של הפונה.​

3.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה לאישור הנהלת העמותה ועורכי הדין מטעמה.

כמו כן ידרש הפונה להגיע למשרד עורך הדין המטפל בתיק (אזור המרכז).​

4.

כל מידע שגוי או לא נכון שימסר להלן, במזיד או בשוגג, עשוי למנוע קבלת סיוע מהעמותה.

לבקשת סיוע מהעמותה מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

האם נושא פנייתך מטופל כעת ע"י עו"ד אחר?

נא להכין את כל המסמכים
לפגישה הראשונה

לבקשת סיועלתרומה/Donate