fbpx
לתרומה / Donate

לבקשת סיוע

לבקשת סיוע מהעמותה יש לפנות אלינו באמצעות הטופס המקוון על ידי מילוי פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם.
יודגש כי פרטיכם האישיים הם לשימוש פנימי בלבד ואינם עוברים לשום גורם אחר.
אנו מחוייבים לשמור על צנעת הפרט וחסינות הלקוח.

1.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה לאישור הנהלת העמותה ועורכי הדין מטעמה,

כמו כן ידרש הפונה להגיע למשרד עורך הדין המטפל בתיק (אזור המרכז).

1.

קבלת סיוע מהעמותה כפופה
לאישור הנהלת העמותה ועורכי הדין מטעמה,
כמו כן ידרש הפונה להגיע למשרד עורך הדין המטפל בתיק (אזור המרכז).

2.

גובה ההנחה מאת העמותה יקבע
בהתאם לנסיבות המקרה ובהתאם למצב הסוציו אקונומי של הפונה.

3.

כל מידע שגוי או לא נכון שימסר להלן,
במזיד או בשוגג, עשוי למנוע קבלת סיוע מהעמותה.

2.

גובה ההנחה מאת העמותה יקבע בהתאם לנסיבות המקרה ובהתאם למצב הסוציו אקונומי של הפונה.

3.

כל מידע שגוי או לא נכון שימסר להלן, במזיד או בשוגג, עשוי למנוע קבלת סיוע מהעמותה.

לבקשת סיוע מהעמותה מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

האם נושא פנייתך מטופל כעת ע"י עו"ד אחר?

נא להכין את כל המסמכים
לפגישה הראשונה

לבקשת סיועלתרומה/Donate