fbpx
לתרומה / Donate

אודות

עמותת “עשות משפט ואהבת חסד” לוקחת את ההשראה מן המילים המפורסמות של מיכה הנביא, משימתנו היא לספק לאוכלוסייה הנזקקת בישראל ייצוג משפטי בעלות נמוכה יחסית עד ללא עלות.
זכאות לסייע מהעמותה נקבע בהתאם למצב הסוציו אקונומי של הפונה, נסיבות המקרה והיקף השירותים במשפטים הנדרשים.
מי שנמצא זכאי לסיוע יופנה לאחד מעורכי הדין שעובדים בשיתוף פעולה איתנו לפגישת התייעצות ללא עלות, ויהיה זכאי לקבל את השירותים המשפטים הנדרשים במחיר מוזל של 30% הנחה ומעלה בכפוף להסכמת העמותה ועורך הדין מטעמה לייצג את הפונה.
החזון שלנו הוא להרחיב את המענה למעגל גדול יותר של נזקקים ולהניע שינוי חברתי על-ידי הגדלת הגישה של נזקקים לייצוג משפטי הולם.

העמותה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קישור.

לפניות בתחומים נוספים מוזמנים
לפנות אלינו בדף צור קשר

בין תומכינו:
קרן מתנאל

http://www.matanel.org
״בעידוד ובתמיכת קרן מתנאל״

סעיף 46
הגשת מסמכים 2019
נוהל תקין 2020

צוות העמותה

לבקשת סיועלתרומה/Donate